Gamla Östersund

Fotosamling

En viktig tillgång för föreningen, och för vår stads historia, är vårt stora fotoarkiv. Fotografier som berättar om personer, byggnader och livet i Östersund genom åren. De flesta fotografierna är donerade,  bland annat av verksamma fotografer i Östersund. Fotografierna förvaras dels i vårt eget arkiv och dels i Bildbanken på Jamtli där också flera tusen negativ och glasplåtar är deponerade.

Fotogrupperna har producerat ett antal utställningar,  kring olika teman, som rönt stort intresse, bland annat en serie om Östersund som militärstad.

I syfte att dokumentera vad fotografierna skildrar finns ett antal fotogrupper som identifierar föreningens foton. Fotogrupperna arbetar med systematisering, katalogisering och scanning av bilder för att göra dem digitalt tillgängliga.

Har du intresse och vill delta i en fotogrupp, hör av dig till föreningen!

Stadsdelar i Östersund