Gamla Östersund

Onkel Adam

Carl Anton Wetterbergh mest känd under pseudonymen Onkel Adam.
Här i en unik daguerrotyp daterad den 25 december 1845.
I Östersund verkade Wetterbergh som regementsläkare, tidningsutgivare och ordningsman. Idag mest ihågkommen genom ett kvarter med hans namn.
Dikten på daguerrotypins baksida är en dikt av Onkel Adam tillägnad sin vän, apotekare Lignell.
Ramen är av W. själv konstfullt snidad och utsirad, överst synas sinnebilderna för läkekonsten och dikten, omgivna av linnéarankor, en blomma, som återkommer i den av W. senare utgivna barntidningen Linnea. Lyrorna på sidorna syftar på de båda vännernas gemensamma musikintresse. De i hörnen avbildade byggnaderna är: fältjägarnas sjukhus på Frösö läger, den byggnad vid Köpmangatan i Östersund, där W. bodde, gamla officerspaviljongen pä Frösön samt Zetterbergska huset vid St. torget i Östersund.