Gamla Östersund

Bli medlem i Föreningen Gamla Östersund

Medlemsavgifter

Årsavgiften är för enskild medlem 200 kronor och för familj, inklusive barn under 18 år, 250 kronor.

Föreningens bankgiro är 5013 – 2778

Kontakter

Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, ålder, födelseort, hemort eller nationalitet och är religiöst och politiskt obunden.

Har Du frågor om föreningen så kontakta gärna oss. Enklaste sätt att bli medlem är att sända en e-post med Namn, Adress, egen E-postadress och att ni betalt medlemsavgift till konto angivit i den vänstra spalten. Som kvittens får ni Årsskriften, senaste, och våra stadgar.

Föreningen Gamla Östersund
Rådhusgatan 42, 831 34 Östersund
E-postadress: info@gamlaostersund.se

Stiftelser och fonder

Föreningen förvaltar ett antal stiftelser och fonder. Inga av dessa stiftelsers och fonders medel går att använda till föreningens administrativa kostnader.

Ytterligare information om stiftelser, fonder och stipendier finns under sidan STIPENDIER.

Redema

Redema