Gamla Östersund

Årsskrift 2022

Nu är Gamla Östersund Årsskrift 2022 här! 

Bokhämtning för medlemmar och försäljning för övriga. Lördagen den 22 oktober klockan 12 – 15 på Stadsmuseet. 

Vimmel med Pommac och Chips. Välkomna!