Gamla Östersund

Kartor

Förteckning över gatu- och ortnamn Östersund upprättad av Ivan Wikström 1963. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)

Ortnamn i Östersund

Då järnväg kom till Östersund.
Minnesanteckningar av Erik Christian Genberg kring byggnader och folk i Östersund kring 1880-talet.
Sökbar pdf.. (sökbar PDF, tryck Ctrl + F)

Då järnvägen kom till Östersund

Karta över Östersund upprättad 1920 av Stadsingengören Adolf Kjellin.
Gatorna har på denna karta sina ursprungliga namn som till viss del ändrades 1923)

Östersundskartan

Handritad kartkopia över Frösö Läger vid flytten 1910

Frösö Läger 1910

Plankarta öfver ÖSTERSUND och Villastaden HORNSBERG,
utgifen till minne af
STADENS ETTHUNDRA-ÅRS JUBILEUM den XXIII OKTOBER 1886

1886 års karta över Östersund

Karta över Östersund upprättad 1936 av Frid. Eggwertz
Kartan innehåller, gatunamn, kvartersnamn och tomtnummer.)

Östersundskartan 1936

Karta från 1922 med förslag till namn på gator och kvarter i Municipalsamhället Hornsberg

Hornsbergs kvartersnamn 1922

Översiktskarta från 1937 som visar Östersund, Frösön, Ås och Genvalla/Knytta

Kartbland Östersund 1937, skala 1:100 000

Odenslunds municipalsamhälle samt jordlägenheterna Hårdänge, Furutorp och Katrinelund på en karta upprättad 1905.

Odenslunds Municipalsamhälle

Jämtlandsbankens stadskarta från 1920. ”Förslag till ny stadsplan över Östersund”

Jämtlandsbankens karta daterad 1920

Adressnummerlängd för Östersunds Stad.

utgiven av Östersunds Posten 1888

Adressnummerlängd 1888

D C Smith.
1872-1955
Några anteckningar från ett köpmanshus i
Östersund. Av Kickan Söderström

Smiths.pdf

Hur en gata eller område har fått sitt namn i Östersund.

Namngivning