Gamla Östersund

Gamla Teatern – Europas största Ordenshus i Östersund

När nykterhetsrörelsen (Godtemplarrörelsen) kom till Jämtland fick den en stor genomslagskraft. Bara i Östersund bildades åtta loger. År 1883 bestämde man sig för att bjuda in resten av Sveriges alla loger till ett jättemöte. Men till det behövdes det en stor lokal.

”- Vi har ju ingen lokal!” Känns det igen? Men Östersundsborna visste att ska man ha något, måste man själv jobba för det. Man köpte två tomter vid Nytorget (Gustav den III:s torg).

Och för att kunna bygga där var man tvungen att flytta på både vägen till Brunflo och på en stig som stadsbornas kor gick på mot sina betesmarker. (Tänk vad mysigt att dagligen se kossorna lämna staden för klöverbete österut.) Man annonserade i lokalpressen och uppmanade folk att hjälpa till i byggandet. Och det gav resultat! Frivilliga kom med spadar, hackor och spett och sen grävdes grunden med stor entusiasm. Något bygglov lär man inte ha kommit ihåg att söka. Fast huset byggdes ändå. Här fanns inte tid till små petitesser. Finansieringen ordnades genom insamlingar, basarer och lån. Och vid midsommaren 1884, när storlogemötet skulle äga rum, stod huset där… Man sa att det var Europas, ja t.o.m. världens största logebyggnad! Och folk kom det. Man hade sålt över 3000 biljetter till invigningsfesten. Till Östersund vallfärdade nu människor från Sveriges alla hörn. Ja, en del hade t.o.m. tagit sig hit från Amerika! Världen skulle nu bli nyktrare och i stället för att supa skallen i bitar skulle man erbjudas kultur i alla former. Faktum är att vi har logerna att tacka för mycket. De såg till att ”vanligt folk” i Sveriges alla byar fick tillgång till kulturella institutioner ex. teater, bio och bibliotek mm.

Under åren har huset använts av många andra än nykterhetsrörelsen. Det har fungerat som ett allaktivitetshus. Här har föreningar som sysslat med välgörenhet, mission, teater och diverse idrotter haft sin verksamhet. Ja, här har även arrangerats boxnings- och brottningstävlingar, teaterföreställningar, filmvisningar, loppmarknader och inte minst föredrag. Några tungviktare ur Sveriges politiska historia; Hjalmar Branting och Kata Dahlström höll sina brandtal här. Ja, tänk om dessa väggar kunde tala.

1944 sålde godtemplarna huset till Östersunds stad. Lokalerna hyrdes sen ut till olika kulturföreningar. Men som vanligt har rivningsdebatten varit het genom åren. Östersunds stad var inte intresserad av att renovera det slitna huset, de ville riva. Det bildades en aktionsgrupp för att stoppa rivningen och man lyckades rädda huset. Idag har huset nya ägare. Det har renoverats, men man har bevarat mycket av den tidiga interiören och exteriören. På andra våningen finns t.ex. ordenslokalen kvar. Ta gärna en tur dit upp och insup lite 1800-tals logekänsla.

Om de som var med och byggde huset 1883 såg dagens verksamhet, skulle de säkert ”skrika i högan sky”. I huset som skulle stå som ett tempel för den totala nykterheten, kan man idag läska sig med diverse drycker.  Ja, tiderna förändras och vi med dem. Jo! Vilken liten by man än kommer ifrån, så kan man nästan vara säker på att den har ett logehus.