Gamla Östersund

Militärstaden 4 – Flygflottiljen (F4)