Gamla Östersund

Militärstaden Östersund

Militärliv Östersund

Militärstaden – Östersund

Miltärstaden 1 – Frösö läger
Militärstaden 2 – Fältjägarregementet (I5)
Militärstaden 3 – Artilleriregementet (A4)
Militärstaden 4 – Flygflottiljen (F4)