Gamla Östersund

Utställning på flyget

Föreningen Gamla Östersund har en utställning på Östersunds Flygplats med bilder från Flygflottiljen F4. Denna utställning har vår Förening och Kamratföreningen Kgl. Jämtlands flygflottilj tagit fram tillsammans. Dessa bilder kommer att hänga där åtminstone till årsskiftet.