Gamla Östersund

Föreningen har förlorat en klippa

Lennart Sundström, mångårig medlem i Föreningen Gamla Östersund och dess sekreterare sedan 2012, är död.

– Vi har förlorat en klippa, säger Peter Berg, FGÖ:s ordförande.
Lennart Sundström avled i sitt hem på Fagervallsgränd strax före nyår. Han blev 86 år gammal.

Lennart Sundström blev medlem i FGÖ redan 1977. De senaste elva åren har han varit föreningens sekreterare, en uppgift som Lennart med sin noggrannhet var som klippt och skuren för. Lennart hade ordning på sina papper; han skrev protokoll, skickade information till medlemmarna, författade föreningens remissvar till kommunen i plan- och byggfrågor samt medverkade med texter i FGÖ:s Årsskrift. Lennart verkade också i styrelsens arbetsutskott bland mycket annat.

– Lennart gjorde ett stort arbete för föreningen, han var en person som man alltid kunde lite på, säger Peter Berg. Föreningen Gamla Östersund har förlorat en klippa, hans insats har varit ovärdelig.

Sitt yrkesliv utförde Lennart Sundström i länsstyrelsens korridorer. Lennart anställdes, efter att ha avlagt sin pol.mag-examen i Uppsala, den 1 september 1966 på den då nyligen inrättade länsplaneringsenheten.. Han blev sin arbetsplats trogen ända fram till pensioneringen den 1 april 2004. Under sina nästan 38 år på länsstyrelsen hann Lennart avverka sex landshövdingar; Anders Tottie, Hans Gustafsson, Harald Pettersson, Sven Heurgren, Kristina Persson och Maggi Mikaelsson. Lennart var en grå eminens, en inflytelserik men inofficiell rådgivare, som hade koll på grunderna till och prognoserna för länets utveckling samt behovet av insatser.

Kommunikationer av skilda slag, bland annat avståndsoberoende telefontaxor, kom att bli Lennart Sundströms hjärtefrågor. Ökade resurser till vägar och broar var en länsangelägenhet som Lennart stred för i samarbete med den regionala vägförvaltningen. I kamp mot kustlänen, som prioriterade kustbanan, drev Lennart behovet av att förbättra Norra stambanan, länets förbindelse mellan Östersund och marknaderna i Mellansverige. Målet var 4 timmars restid till Stockholm. Tillsammans med en elektrifiering av Meråkerbanan skulle det skapa förutsättningar för en sammanhållen tågtrafik Stockholm, Bollnäs, Östersund, Trondheim, Olso, Stockholm. Nyttjandet av Norra stambanan Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Östersund är helt avgörande för att kunna korta restiden. Omvägen över Sundsvall är inget alternativ. Norra Stambanans förbättring engagerade Lennart starkt även efter det han lämnat länsstyrelsen.

Förstämningen bland hans gamla arbetskamrater och samarbetspartner är stor efter dödsbudet. ”En väldigt trevlig och fin arbetskamrat”, ”alltid så avspänd och sympatisk”, ”klok och insiktsfull och samtidigt så ödmjuk och vänlig”, ”en trofast och trevlig vän”, ”en klippa, kunnig, arbetsvillig utan stora åthävor” och ”en kämpe för länets utveckling” är spontana omdömen som lämnats. Lennarts kompetens, sätt och framtoning gjorde honom omtyckt bland länsstyrelsens samarbetsparter och respekterad bland motparterna, inte minst på berörda departement.

Från ungdomen var Lennart medlem i IF Castor, så småningom i dess veteranförening. Lennart tyckte om att vistas i skog och mark. Det var motionsåkning på skidor i ÖSK-spåren, senare skidåkning i Torråsen och Spikbodarna samt kortare fjällturer.

Lennart var en flitig golfare. Han var under många år sekreterare i veterankommittén i Östersund-Frösö Golfklubb, en uppgift som han lämnade när fjolårssäsongen avslutades sent i höst. En eftermiddagspromenad har länge stått på det dagliga schemat.

Med vännerna gjorde han vandrings- och cykelresor i Frankrike och Spanien, resor i USA samt safari i Sahara, resor han ofta återkom till. Lite släktforskning hanns också med. Lennart fann bland annat sin anfaders hemgård i närheten av SJ:s rangerbangård i Hallsberg, Närke, en aha-upplevelse för en kommunikationsexpert!

Sist men inte minst så ägnade Lennart mycket tid och kraft till Föreningen Gamla Östersund. Han blev medlem redan 1977 och sedan 2012 har han varit föreningens sekreterare där hans insats varit ovärderlig!