Gamla Östersund

Referat från årsmöte 2023

Många medlemmar hade mött upp när Föreningen Gamla Östersund  avverkade sitt 100:e årsmöte i Östersunds bibliotek 23 mars 2023.

Ordförande Peter Berg öppnade mötet och Jamtlichefen Olov Amelin ledde årmötesförhandlingarna.  

Peter Berg gav en kort genomgång av verksamhetsåret som kom att likna många tidigare; Högtidsmötet genomfördes traditionsenligt på Rådhuset den 23 oktober (Östersunds födelsedag) samtidigt som Årsskriften (den 85:e utgåvan) presenterades och delades ut till föreningens medlemmar, FGÖ och Årsskriften presenterades också vid Bokmässan Bodil i slutet av november, Fotogruppen som scannar och registrerar föreningens bilder har åter kommit igång efter ett uppehåll under coronapandemin, samtidigt har också Stadsmuseet kunnat återgå till sina vanliga öppettider. Här har föreningen efter en förfrågan från kommunen också upplåtit sina lokaler till borgerliga vigslar under tiden som Rådhuset renoveras. Föreningens hemsida har fräschats upp under verksamhetsåret och facebookgruppen Gamla Östersund fortsätter att locka många besökare. I slutet av året passerade man drygt 10.000 deltagare! Föreningen har också lämnat sex yttranden över förslag till detaljplaner  till Östersunds kommun.

Peter Berg omvaldes till ytterligare ett år som FGÖ:s ordförande och styrelsen har nu det här utseendet under jubileumsåret; Peter Berg ordförande, Lennart Sundström, sekreterare, Kjell Zackrisson, skattmästare, Christina G Wistman, Minna Lehtomäki, Christer Kling och Björn Nilsson, övriga ledamöter samt Christer Holm, suppleant.

I samband med årsmötet avtackades Göran Falkerby för sina många år i föreningens tjänst, både i styrelsen och i valberedningen.

Efter årsmötet berättade Årsskriftens redaktör Agne Svärd lite om tankarna kring den kommande utgåvan.

– Det blir en jubileumsbok som kommer att se lite annorlunda ut än tidigare årsböcker, avslöjade Svärd.

Mötet avslutades med att Olov Amelin gav en inspirerande och fängslande föreläsning om lantmätaren, kartografen och astronomen Johan Törnsten, Östersunds grundare. Törnsten fick 1768 Gustav III:s uppdrag att anlägga staden Östersund och skapa en stadsplan och 18 år senare, 1786, grundlades staden formellt.

FGÖ:s ordförande Peter Berg och Jamtlichefen Olov Amelin lägger upp strategin inför årsmötesförhandlingarna. Foto: Björn Nilsson
Jamtlichefen Olov Amelin gav en inspirerande föreläsning om Johan Törnsten, arkitekten bakom Östersunds grundande i slutet av 1700-talet. Foto: Björn Nilsson
FGÖ-ordföranden Peter Berg tackade av Göran Falkerby med en blombukett efter många år i föreningens tjänst. Foto: Björn Nilsson
Några av medlemmarna som hade mött upp när FGÖ höll sitt 100:e årsmöte. Foto: Björn Nilsson