Gamla Östersund

Högtidsmötet 2021

Efter ett års uppehåll på grund av coronapandemin kunde föreningen återuppta traditionen att fira stadens födelsedag den 23 oktober med en fest i Rådhuset. Det var ett 90-tal medlemmar som samlades till ett inledande mingel i Rådhusets övre hall. Sedan blev det intåg i Rådhussalen där vackert dukade bord väntade på gästerna som serverades en trerätters middag.
Ordföranden Peter Berg hälsade välkommen och berättade om aktuella verksamheter inom föreningen och om föreningens stundande 100-årsfirande 2023. Den nye redaktören för föreningens årsskrift Agne Svärd presenterade årets skrift som är den 84:e i ordningen. Den alltid populära årsskriften omfattar i år 160 sidor och innehåller artiklar som behandlar både nutid och historisk tid.

Tidigare under dagen hade årsskriften presenterats vid ett offentligt boksläpp i Stadsmuseet som hade stor tillslutning.

Berndt Sehlstedt som medverkar i årsskriften berättade utifrån sin artikel om den anrika Sveasalongens utveckling från en stumfilmsbio på 1920-talet till dagens Biostaden med sex små biosalonger. Flera kända stadsbor visade sig passera revy i den utvecklingen.

Kvällen avslutades som vanligt med att den nya årsskriften delades ut till de närvarande före hemgången.

Agne Svärd presenterar här årsskriften vid Högtidsmötet, till vänster i bild Bernt Sehlstedt som vänta på att berätta om Sveasalongen.
Från lördagens boksläpp av Årsskriften
Agne Svärd, Årsskriftens redaktör hjälper Bernt Sehlstedt, tv, med författarexemplaren
Agne Svärd presenterar Årsskriften på Högtidsmötet