Gamla Östersund

MEDLEMSBLAD

 SEPTEMBER 2023

100-årsjubileum

Den 23 oktober i år fyller Föreningen Gamla Östersund 100 år. Det firas med ett högtidsmöte den dagen på Gamla Teatern. Inbjudan till högtidsmötet kommer att skickas ut den närmaste tiden.

Boksläpp av årsskriften/jubileumsboken 2023 och nya fotoutställningar

100-årsjubileet präglar också årsskriften 2023 genom att den också blir en jubileumsbok som på olika sätt att speglar utvecklingen under de hundra åren.

Årsskriften/jubileumsboken kommer att presenteras på ett boksläpp lördagen den 21 oktober kl. 13 – 15 i Rentzhogsalen på Jamtli.

En jubileumsutställning som utgår från FGÖ:s tidigare fotoutställningar kommer att visas på Jamtli under perioden 24 september – 29 oktober. Under samma tid kommer dessutom en ny fotoutställning om kvarteret Häradshövdingen (ÖP-kvarteret) att visas på Jamtli.

 

Gamla filmer

Föreningen har en samling av äldre Östersundsfilmer med varierande innehåll och längd från stumfilmer till mer moderna filmer. Filmerna är numera digitalt lagrade vilket gör det enklare att redigera dem. Tanken är att göra filmmaterialet mer tillgängligt genom att kunna visa sammansatta klipp på 5 – 8 minuter ur olika filmer med ett visst tema. En professionell filmredigerare har anlitats för göra det arbetet.

Föremålsinventeringen

Inventeringen av föreningens föremål har genomförts i en första omgång. Föremålen har fotats och registrerats i det digitala systemet Sofie. Inventeringen planeras fullföljas från hösten 2023. Manualer för att på ett enhetligt sätt kunna hitta i det registrerade materialet kommer att utvecklas.